Siloreiniging

Dat het reinigen van silo’s belangrijk is, zal niemand van ons ontkennen. Toch wordt het vaak vergeten. Met als risico dat het aangekoekte voer aan de silowand gaat schimmelen. Als het voer gaat schimmelen kan de giftige stof mycotoxine ontstaan. Een drama voor de dieren want mycotoxine kan leiden tot verminderde voeropname, verminderde groei en diarree met in het meest trieste geval de dood van de dieren tot gevolg.

Het is verstandig om goed silo management te voeren. Goed silo management is het jaarlijks laten controleren én reinigen van de silo. Intensieve veeteelt werkt veelal met automatische voerinstallaties. Hierdoor krijg je als veehouders het voer niet meer onder ogen en het probleem van ontstane schimmels wordt dan vaak te laat geconstateerd. Deze schimmels ontstaan vaak door vocht in de silo. Dit kan komen door lekkage of door een ondeugdelijke ontluchting.

Reinigen

Het reinigen van een silo kan op verschillende manieren: nat- en droog reinigen. Via een hoogwerker en een silostoeltje laat de specialist zich door het mangat de silo in zakken. Een ideaal moment om de silo goed te inspecteren op slijtage. Daarna wordt de silo bij nat reinigen met een hogedrukreiniger gereinigd.  De klant kan kiezen voor volledige reiniging (aanbevolen). Dit duurt ongeveer anderhalf uur. Na de droogtijd kan de silo weer volledig in gebruik worden genomen. Bij droog reinigen wordt de silo en het dek met een handveger  schoongeveegd. Ook gedeeltelijk droog reinigen behoort tot de mogelijkheden. Het voer wordt dan goed afgedekt zodat er geen kostbaar voer verloren gaat. Het is zelfs mogelijk om de silo te ontsmetten. Deze ontsmetting is natuurlijk onschadelijk voor mens en dier. Philipsen heeft al goede ervaringen.

“Enige tijd geleden was ik bij een klant. Hij had veel problemen met uitval op zijn bedrijf. Ik heb hem geadviseerd om alle  silo’s te laten reinigen. Het resultaat was verbluffend, het gaat weer goed met zijn veestapel. En daar doe je het toch allemaal voor.”

Het voer van de mengvoederindustrie  voldoet aan hoge kwaliteitseisen. De problemen ontstaan in de silo’s, daar kan het voer alsnog gaan schimmelen en de technische resultaten van de dieren sterk negatief beïnvloeden.

Een schimmelvrije silo is een must voor behoud van voer en voor behoud van een gezonde veestapel. Een schone silo aan de buitenzijde is een lust voor het oog. Een prachtige win-win situatie.