Over ons

De laatste jaren is de intensieve veehouderij meer dan eens getroffen door besmettelijke ziektes met grote economische gevolgen voor deze industrie (BSE, Q-koorts). Ook blijven de marges in de intensieve veehouderij zwaar onder druk staan en blijven bedrijven gefocussed om verspilling van middelen te minimaliseren.

content

Voer en voer-hygiëne maakt onderdeel uit van bovengenoemde problematiek en mijnsinziens is periodiek inspecteren en reinigen van voersilo’s een belangrijk en groeiend element binnen voer-hygiëne. De mengvoederindustrie levert voer dat aan kwaliteitseisen voldoet. Echter op veehouderij bedrijven kan voer door problemen met de voersilo’s alsnog gaan schimmelen en vervolgens de technische resultaten van de dieren sterk negatief beïnvloeden.

“ Door mijn 30 jaar lange ervaring denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren voor een verbetering in gezondheid en groei op de stallen.”

Meestal onstaan deze schimmels als er voer tegen de wand van de silo is aangekoekt en de silo te maken heeft met een hoge relatieve vochtigheid (door condensatie en/of mogelijke lekkages) en een hoge temperatuur. Als voer gaat schimmelen kunnen er gifstoffen (mycotoxinen) ontstaan. Deze mycotoxinen kunnen bij dieren leiden tot verminderde voeropname, verminderde groei en diarree.

Omdat de intensieve veeteelt veelal werkt met automatische voerinstallaties, krijgen de veehouders het voer eigelijk niet meer onder ogen en wordt het probleem te laat geconstateerd. Omdat het controleren van voersilo’s vanaf de buitenkant echter niet mogelijk is, wordt het belang van regelmatige inspectie, reiniging, en waar nodig reparaties, aan de binnenkant van de silo’s steeds groter.

Bedrijfswerkzaamheden

  • Reinigen van voersilo’s
  • Ontsmetten van voersilo’s
  • Reparatie van voersilo’s
  • Montage en demontage werk
  • Gevelreiniging
  • Boomkap en snoeiwerk
  • Levering van hoogwerk werkzaamheden

Oprichter van Philipsen Siloreparatie is Hans Philipsen, 47 jaar en ruim 30 jaar werkervaring in de mengvoerindustrie. Medio 2012 is Hans dit bedrijf gestart vanuit het dorpje Meerlo in Horst aan de Maas.

Wilt u meer informatie? Mail naar hans@agrisiloreparatiephilipsen.nl of bel 06 81 60 88 25.